hirdet?s

Közérdekű » Iskola » Sopron

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

AdatlapAdatlap

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Kategória: Iskola Település: Sopron Cím
9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
Telefon: 99/523-511 E-Mail: sztorsolya@sopron.hu Honlap: www.szent-orsolya.sopron.hu

TérképTérkép

9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.

Ebben a kategóriában mégEbben a kategóriában még

Iskola

- Agyagosszergényi Általános Iskola (Agyagosszergény)
- Általános Iskola (Harka)
- Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium Líceum (Sopron)
- Brennbergi Általános Iskola (Sopron)
- Deák Téri Általános Iskola (Sopron)
- Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ (Sopron)
- Endrédy Vendel Általános Iskola (Fertőendréd)
- Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (Sopron)
- Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola (Sopron)
- Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola (Sopron)
- Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós (Fertőszentmiklós)
- Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós Petőházi tagintézménye (Petőháza)
- Fertődi Általános Iskola (Fertőd)
- Fertőrákosi Általános Iskola (Fertőrákos)
- Fertőszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskola (Fertőszéplak)
- Gárdonyi Géza Általános Iskola (Sopron)
- Handler Nándor Szakképző Iskola (Sopron)
- Hegykői Általános iskola (Hegykő)
- Horváth József Művészeti Iskola (Sopron)
- Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola (Sopron)
- Joseph Haydn Zeneiskola (Fertőd)
- Kópházi Általános Iskola (Kópháza)
- Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola (Sopron)
- Lackner Kristóf Általános Iskola (Sopron)
- Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium (Sopron)
- NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium (Sopron)
- Peresztegi Általános Iskola (Pereszteg)
- Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Sopron)
- Porpáczy Aladár Kertészeti Szakközépiskola (Fertőd)
- Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola (Sopron)
- Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola (Sopron)
- Széchenyi István Általános Iskola (Nagycenk)
- Széchenyi István Gimnázium (Sopron)
- Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Ágfalva)
- Vas és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium (Sopron)

A Szent Orsolya Rendet Merici Szent Angéla alapította 1535-ben Brescia városában. A rend 1544-ben kapott pápai megerősítést. Vállalt feladatuk a leányifjúság nevelése és a beteg elesett emberek ápolása volt.
Soproni letelepedésük előtt már 6 magyarországi városban tartottak fenn iskolákat. A legrégebbi a pozsonyi volt (1676). A soproni alapító, egy bécsi jótevő asszony, özv. Niggelné Gangl Mária 1731-ben jelentette be alapítási szándékát, amely végül csak 1746-ban realizálódott, Zichy Ferenc püspöksége idején. Az alapítólevelet Mária Terézia hagyta jóvá 1746. július 8-án.
Niggelné már 1745.október 30-án szerződést kötött Schram Lukács soproni polgárral az Orsolya tér 2. számú ház megvételéről.
1747. május 16-án Győrből érkezett M. Stadler Ignácia fejedelemasszony és három nővér. Feladatuk egy templom építése és az iskola létrehozása volt. Hamarosan felépült a 3 oltáros fatornyú templom és megkezdődött a tanítás Sopron harmadik iskolájában, az orsolyitáknál.
Külső elemi iskola (1747-1948): a városból bejáró lánytanulók számára. Ingyenes.
Belső elemi iskola (1747-1948): bentlakó vidéki diákok számára térítéssel.
Mindkét iskola kezdetben kétosztályos volt.
Az oktatás német nyelven folyt.
Tantárgyak: hittan, írás, olvasás, számolás, kézimunka, rajz; a belső elemiben még magyar, francia, ének.
1843-ban felállítják a harmadik osztályokat - fogalmazás és latin tantárgyakkal. Akik latint tanultak, a 3. osztály után középiskolába mehettek.
1858: mindkét iskola négy osztályos lesz.
1875: hatosztályos képzés.
Ipariskola (1851): varrás, festés, kézimunka, iparművészet.
Vasárnapi iskola (1850-es évek): Vallás, erkölcsi nevelés, jellemformálás (ima, ének)
Elemi tanítóképző (1868-1948)
Polgári iskolai tanítóképző (1894-1926)
Mindkettőben a 14. évüket betöltött leánytanulók iratkozhattak be, ha tanulmányi eredményeik, a felvételi vizsgateljesítményük megfelelt, ill. a különbözeti vizsgákat letették.
Az elemi tanítóképzőben nagy hangsúlyt fektettek a zenei műveltségre és a pedagógiai gyakorlat megszerzésére (4 éves képzés)
A polgáriban a képzés 3 évig tartott, kezdetben magyar-történelem és matematika-természettan, később megnyílt a női kézimunka szakcsoport.
A polgári leányiskola (1882-1948): négyosztályú iskola volt, ahová a négyosztályos elemi után léptek a jelöltek. A nevelési célkitűzések között a gyakorlati hitélet elmélyítése és a szilárd, erkölcsös leányjellem kialakítása állt az első helyen.
A leánygimnázium (1913-1948): a szülők óhaja és a kor szelleme tette szükségessé a megalapítását.
1907-től magánjelleggel már működött, 1913-tól ruházták fel nyilvánossági joggal.
1922-ig a bencés atyák segítették, utána már megfelelő számú és végzettségű orsolyita nővérrel rendelkezett.
1926-27-től a Klebersberg Kuno-féle reform alapján folyt a nevelés, oktatás. Az Orsolyita leánygimnázium 1948-ban az egyházi iskolák államosításakor a József Attila Leánygimnáziumba olvadt be.
Mezőgazdasági leányközépiskola, "VINCENTIANUM" (1941-1948): Az iskolatípusok listáján szerepel még a házi ipar- és varróiskola, rajz- és festészeti, ismétlő-, cselédiskola.
Természetesen a folyamatosan bővülő, gyarapodó Rend és iskola új épületvásárlásokat, átépítéseket, építéseket tett szükségessé. (Packhoffer-, Peregrin-, Vághy-, Wenzel-, Frieze-Fels-, Horváth-ház).
1948. augusztus 15-én a városban kijelölték az általános iskolai körzethatárokat. A zárdát az iskolától lefalazták, a nővérek megélhetését az egykori hűséges tanítványok segítették. 1950. június 18-án éjszaka Vácra szállították a nővéreket, ahonnan szeptember 8-án szabadultak.
Az ún. Orsolya téri Általános Iskola az államosítás után koedukálttá vált.
1982-ben a Petőfi téri iskola hozzácsatolásával Belvárosi Általános Iskola néven működött, majd 1991. július 1-jén az iskolát és a Horváth-házat a városi önkormányzat újra a Szent Orsolya Rend használatába, rá egy esztendőre tulajdonába adta vissza. A két épület közötti átjárás helyreállításával vált egységes egészként kezelhetővé és használhatóvá.
Az újjáalakuló Szent Orsolya Rend nővérei 1991. októberétől vették birtokukba a második emeleti clausura részt, bár 1993-ig az iskolai könyvtár is itt funkcionált. A házfőnök dr. Barta I. Jolánta nővér, aki 1948-ban a tanítóképző igazgatója volt.
A kollégiumi élet 1991. augusztus 31-től kezdődött újra, zömében az Evangélikus Líceum diákjaival, akik 1993. szeptemberében költözhettek saját kollégiumukba. Ettől fogva katolikus kollégiumként működik, 10-18 éves fiú- és lánytanulókkal. A 40 év során városi középiskolai fiúkollégiumként működött Horváth-ház (épült 1856-ban) erősen leromlott műszaki állapotban került vissza jogos tulajdonosához. Az újjáépítés azóta folyik és feltehetően hosszú időt vesz igénybe.
1992. szeptemberében e házban indult a nyolcévfolyamos gimnázium.
1993. szeptemberétől működik a katolikus kollégium.
1994. szeptemberében indult a négyévfolyamos gimnáziumi képzés.


Kapcsolódó oldal:www.szent-orsolya.sopron.hu


hirdet?s

Iratkozzon fel a fertőpart.hu hírlevelére! Fertőpart.hu hírlevél


Település-ajánlóTelepülés-ajánló


Agyagosszergény

Kapuvártól mintegy 8 km-re nyugatra, a 85. számú út leágazásától 3 km-re északra található község. Története: Agyagosszergény két kisebb település, Agyagos és Fertőszergény egyesítéséből alakult ki 1927-ben. Amikor tehát a falu történetével foglalkozunk, akkor két... bővebben »

További települések a térségben »

© Fert?part.hu
A Fertő tó elsőszámú portálja