hirdet?s

Települések

Petőháza

Település-adatlapTelepülés-adatlap

Petőháza

Alapítva: 1390 Lakosság száma: 1006 fő
Polgármester
Piskolti Béla
Cím
9443 Petőháza Kinizsi Pál u. 42
Telefon: 99/380-965 E-Mail: [email protected] Honlap: www.petohaza.hu

Polgármesteri HivatalPolgármesteri Hivatal

9443 Petőháza Kinizsi Pál u. 42

Ingatlan ajánlatokIngatlanok a településen

A Kisalföld északnyugati részén, az Ikva-patak melletti lapos területen fekszik Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén, Soprontól 27 km-re. Termőtalaja közepes minőségű. A pamhageni határátkelőtől kerékpáron is elérhető, 17 km távolságra.

 

Története:
Az első okleveles forrás 1390-ben először nevezte mai nevén az endrédi majorból kialakult falut. A 15. században a Petőházi család volt a birtokosa. A falu kifejlődését a szűk határ akasztotta meg. A parasztság megélhetése ennek ellenére, ha szűkösen is, biztosítva volt, mert a talaj termékeny, és hozamát igen okos gazdálkodási módszerrel fokozták. Már a 18. század derekán, 1752-ben ismeretlen az ugarolás, az egész határt minden évben bevetették, túlnyomó részben őszivel, így a kicsi területen termésátlagaik jóval előnyösebbek voltak a szom-szédos falvakénál. A 18. század elején megindult a jobbágyság erdőirtása. Az urasági földek túlnyomó része ebben az időben nádas. A majorüzem 1548 körül indult be.
A falunak a reformáció korában még nem volt temploma. Római katolikus templomot először 1754-ben említenek, de még 1766-ban is fatornyosnak írták le. Minthogy igen rozzant volt és 1903 táján a szél lehordta a tetejét, lebontották és a soproni Schiller János új templomot építtetett neoromán stílusban neogótikus toronnyal a Szentháromság tiszteletére.
A lakosság az 1535 körül végbement horvát bevándorlás folytán vált nagyobb részben horváttá. A családnevek sok egyezést mutatnak Szentmiklós egykorú neveivel.1876-ban megnyílt a GYSEV vasútvonala Sopron-Győr között. Két év múlva Offermann Theodor és társai megvették a cukorgyárhoz szükséges területet. A kiegyezés után a kedvezőbb gazdasági lehetőségek valamint a gyors ütemű technikai fejlődés eredményeként mind a répatermelés, mind a feldolgozás terén jelentős fejlődés ment végbe. Magyarországon 1871-ben már 26 cukorgyár működött, ezt követően épült fel a Petőházi Cukorgyár. Petőháza minden szempontból kedvező hely volt cukorgyár létesítéséhez. A Győr-Sopron vasútvonal közvetlenül a község mellett haladt el, s mintegy 3 km-re volt az eszterházi vasútállomás. Már 1879 őszén elkészült a gyári iparvágány és megnyitották a 37. őrháznál az "Eszterháza Gyár" megállóhelyet. Ez később "Petőháza Gyár" nevet kapott.

Az Ikva patak a Nagycenknél beleömlő Aranypatakkal együtt elegendő vizet biztosított a feldolgozásra kerülő répamennyiséghez. A szükséges munkaerő is rendelkezésre állt, 5 km-es körzetben Petőháza, Fertőszentmiklós, Szerdahely, Agyagos, Szergény, Eszterháza, Sarród, Fertőendréd, Fertőszéplak, Süttör községek lélekszáma - az 1880.évi népszámlálás adatai szerint - összesen 9065 fő volt. A munkaképes lakosság több mint fele néhány holdas szegényparaszt, földnélküli alkalmi munkás vagy idényjellegű iparos volt. Jól választották meg az épülő gyár helyét. Petőháza szinte beleépült az Esterházy hitbizomány hatalmas területébe, a környező községek határában volt a több száz holdas Bezerédj-birtok. Az üzem területileg is kikerült Cinfalva, Félszerfalva és Nagycenk szorító gyűrűjéből, továbbá jelentős nagyságú körzet nyílt meg előtte, mivel ott volt a Hanság, a Fertőmellék, később a Rábaköz és az egymás után megszűnő mosoni gyárak körzete is. Ezek mind kiváló répatermő területek. Ebben a környezetben és adottságok mellett kezdték meg Petőházán Offermann Theodor és társai a cukorgyár építését. Az új vasútvonal segítségével a cukorgyár újabb répatermelő területeket kapcsolhatott magához: a Fertőzúg vidékét, amely elsőrangú répatermelő területté vált, és fokozatosan a Celldömölk�Eszterháza 60 km-es vasútvonal mellett fekvő községek területét is.

A trianoni békeszerződés által megvont új határvonal következtében jelentős répatermelő területek kerültek Ausztriához, ugyanakkor az öt Sopron megyei cukorgyár közül kettőt, Félszerfalvát (Hirm) és Cinfalvát (Siegendorf) is Ausztriához csatoltak. A két világháború közötti időben a gyár munkásai három csoportba tartoztak. A munkásság nagyobb tömegét egyszerű órabéresek alkották, akik a bérüket a ledolgozott órák után kapták. Az ún. "heteseket" hetibérben fizették, és ezt akkor is megkapták, ha két napnál hosszabb ideig betegek voltak. Ezek a gyártól már lakást, világítást, tüzelőjárandóságot kaptak. Hetibérük ugyan nem volt magas (20 P), de érezték, hogy a gyárhoz tartoznak és szükség van rájuk. A havibér 120-140 pengő volt, a tüzelőjárandóság is magasabb a heteseknél. A heti- és havibéresek bérét jelentősen megemelte az akkor "renumeráció"-nak nevezett évi részesedés, amely igen jelentős összeget is elért. A II. világháború idején a gyár termelését is katonai ellenőrzés alá vonták. 1944 decemberében légitámadás érte a gyárat, de szerencsére nagyobb károkat nem okozott. A németek a cukorgyár felrobbantására is előkészületeket tettek, de a gyors visszavonulás miatt erre nem került sor. A gyár berendezései közül a németek utasítására megkezdték az egyik turbina leszerelését. A gőzturbina forgórészei számára már elkészítették a csomagolásukra szolgáló ládákat, de a leszerelést végző gyáriak a munkát addig késleltették, amíg ez is itthon maradt. A gyár épületeit és gépeit csak csekély háborús kár érte, ám a veszteség még így is szinte felmérhetetlen volt. A visszavonuló németek - miután már 65 vagon cukrot elszállítottak - elvitték a gyár tűzoltókocsiját is, de előzőleg ezt is megrakták cukorral. 1945. május 30-án a gyárba szovjet tisztek érkeztek és június végéig ott tartózkodtak. Ez az időpont egybeesik az Üzemi Bizottság megalakulásával. 1949. augusztus 19-én befejeződött a gyár államosítása. 1967-ben új holland gépsor került beállításra - amely a kockacukor-gyártást helyezte fejlett alapokra -, a gyár korszerűsítése 1973-ban tovább folytatódott.
Kisfilm a településről


Flash player kell

Településhez kapcsolódó fotók

Falukarácsony - Petőháza - 2015.

2015. dec 21. | 117 db kép
Falukarácsony - Petőháza - 2015.
Karácsonyi koncert - Petőháza - 2015. (53 db kép)
Könyvbemutató, közönségtalálkozó Schuster Lóránttal - Petőháza - 2015. (43 db kép)
Adventi gyertyagyújtás - mikulás délután2 - Petőháza - 2015. (150 db kép)
Adventi gyertyagyújtás - mikulás délután1 - Petőháza - 2015. (127 db kép)
Adventi játszóház - Petőháza - 2015. (144 db kép)
Márton-nap - Petőháza - 2015. (138 db kép)
Őszi tábor első nap délután - Petőháza - 2015. (82 db kép)
Őszi tábor első nap délelőtt - Petőháza - 2015. (146 db kép)
1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója - Petőháza - 2015 (33 db kép)
Szép korúak köszöntése - Petőháza - 2015 (129 db kép)
Államalapítás és új kenyér ünnepe - Petőháza - 2015. (34 db kép)
Nyári tábor ötödik nap - Petőháza - 2015 (126 db kép)
Nyári tábor negyedik nap délután - Petőháza - 2015 (75 db kép)
Nyári tábor második nap - Petőháza - 2015. (196 db kép)
Nyári tábor első nap délután1 - Petőháza - 2015 (136 db kép)
Nyári tábor első nap délután - Petőháza - 2015 (123 db kép)
Nyári tábor első nap délelőtt - Petőháza - 2015 (168 db kép)
Falunap délután 2 - Petőháza - 2015. (109 db kép)
Falunap délután 1 - Petőháza - 2015. (98 db kép)
Falunap délelőtt 2 - Petőháza - 2015. (196 db kép)
Falunap délelőtt 1 - Petőháza - 2015. (196 db kép)
Falunap megnyitó - Petőháza - 2015. (93 db kép)
Sportnap délután - Petőháza - 2015. (90 db kép)
Sportnap délelőtt - Petőháza - 2015. (120 db kép)
Retro Majális - Petőháza - 2015. (197 db kép)
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor előadása - Petőháza - 2015. (11 db kép)
Vers - és prózamondó verseny - Petőháza - 2015. (130 db kép)
Asztalitenisz verseny - Petőháza - 2015.03.28. (143 db kép)
Húsvéti játszóház - Petőháza - 2015. (111 db kép)
Emlékezés 1848-ra - Petőháza - 2015.03.15. (45 db kép)
Nyugdíjas kistérségi farsangoló - Petőháza - 2015. (111 db kép)
Farsang - Petőháza - 2015. (66 db kép)
A petőházi és a fertőszentmiklósi nyugdíjas egyesület közös évbúcsúztatója - Petőháza - 2014.12.29. (168 db kép)
Nyugdíjasok karácsonya - Petőháza - 2014.12.21. (21 db kép)
Falukarácsony - Petőháza - 2014.12.21. (89 db kép)
Molnár Orsi zenés gyermekműsor - Petőháza - 2014.12.12. (98 db kép)
Adventi gyertyagyújtás - mikulásdélután1 - Petőháza - 2014.12.07. (74 db kép)
Adventi gyertyagyújtás - mikulásdélután - Petőháza - 2014.12.07. (84 db kép)
Adventi játszóház - Petőháza - 2014.11.27. (199 db kép)
Márton-nap - Petőháza - 2014.11.08. (139 db kép)
Őszi tábor délután - Petőháza - 2014.10.27. (162 db kép)
Őszi tábor délelőtt - Petőháza - 2014.10.27. (179 db kép)
Megemlékezés az1956-os forradalomra - Petőháza - 2014.10.22. (19 db kép)
Időskorúak köszöntése - Petőháza - 2014.10.18. (156 db kép)
Petőházi Hazaváró4 - Petőháza - 2014.09.27. (123 db kép)
Petőházi Hazaváró3 - Petőháza - 2014.09.27. (127 db kép)
Petőházi Hazaváró2 - Petőháza - 2014.09.27. (100 db kép)
Petőházi Hazaváró1 - Petőháza - 2014.09.27. (142 db kép)
Petőházi Hazaváró - Petőháza - 2014.09.27. (79 db kép)
Hasznos tudás előadás - Petőháza - 2014.09.15. (17 db kép)
Nyári tábor délután - Petőháza - 2014.07.17. (146 db kép)
Nyári tábor délután - Petőháza - 2014.07.14. (199 db kép)
Nyári tábor délelőtt - Petőháza - 2014.07.14. (170 db kép)
Edzőtábor zárórendezvény - Petőháza - 2014.06.21. (204 db kép)
Edzőtábor - Petőháza - 2014.06.16-20-ig (205 db kép)
Falunap délután - Petőháza - 2014.06.14 (205 db kép)
Falunap délelőtt - Petőháza - 2014.06.14. (203 db kép)
Falunap megnyitó - Petőháza - 2014.06.13. (82 db kép)
Sportnap II. - Petőháza - 2014.05.21. (206 db kép)
Sportnap I. - Petőháza - 2014.05.21. (203 db kép)
Retro majális2 - Petőháza - 2014.05.01 (201 db kép)
Retro majális1 - Petőháza - 2014.05.01 (184 db kép)
Húsvéti játszóház - Petőháza - 2014. (104 db kép)
Orbán Júlia versmondó előadóestje - Petőháza - 2014. (17 db kép)
Március 15-i megemlékezés - Petőháza - 2014. (52 db kép)
Asztalitenisz verseny - Petőháza - 2014. (74 db kép)
Nyugdíjas kistérségi találkozó - Petőháza - 2014. (130 db kép)
Jótékonysági farsangi bál - Petőháza - 2014. (109 db kép)
Az Ikva és vízimalmai könyvbemutató - Petőháza - 2014.02.07. (113 db kép)
Újévi Operettgála Maja Trió - Petőháza - 2014.01.26. (206 db kép)
Petőháza - Szilveszteri koccintás-2013.12.31. (113 db kép)
Petőháza - Falukarácsony - 2013.12.22. (102 db kép)
Kiállítás imakönyvekből, karácsonyi koncert - Petőháza - 2013.12.16. (82 db kép)
Petőháza - Mikulásdélután - 2013.12.06. (204 db kép)
Őszi tábor - Petőháza - 2013. október (93 db kép)
Petőháza - Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény - 2013.09.21. (42 db kép)
Bábszínház - Petőháza - 2013. június (61 db kép)
Retro Majális (87 db kép)
Versmondó verseny Petőháza 2013. (70 db kép)
Petőháza - Nyugdíjas kistérségi találkozó-2013. (56 db kép)
Húsvéti Játszóház - Petőháza 2013.03.21. (86 db kép)
Nemzeti ünnep - Petőháza 2013.03.15. (32 db kép)
Petőháza-Gyerekszínjátszó találkozó-2013 (117 db kép)
Asztalitenisz verseny Petőháza - 2013.02.23. (48 db kép)
Iskolás farsangi bál - Petőháza 2013. (134 db kép)
Óvodás farsangi bál - Petőháza 2013. (98 db kép)
Farsang Petőháza 2013. (133 db kép)
Petőháza-Könyvbemutató-2013 (21 db kép)
Petőháza-Hószobor építés-2013. (197 db kép)
Petőháza-Szilveszteri koccintás-2012. (65 db kép)
Petőháza-Falukarácsony-2012. (109 db kép)
Petőháza-Adventi gyertyagyújtás és mikulásvárás-2012. (117 db kép)
Petőháza-Adventi játszóház-2012. (97 db kép)
Hotel Menthol előadás - Petőháza 2012. (102 db kép)
Petőháza-Márton-nap-2012. (116 db kép)
4 éves a petőházi Közösségi Ház (79 db kép)
Szabadtéri Fitneszpark átadása - Petőháza, 2012.08.17. (67 db kép)
Augusztus 20-i ünnepség Petőházán - 2012 (49 db kép)
A petőházi Közösségi Ház fiataljai a Balatonon - 2012 (125 db kép)
Petőházi Falunap 2012 - Családi labdarúgás (51 db kép)
Petőházi Falunap 2012 - Horgászverseny (23 db kép)
Petőházi Falunap 2012 - Kiállítás megnyitó (60 db kép)
Kihívás napja - Petőháza - 2012 (190 db kép)
Németh Tamás CS.M. köszöntése az 500. mérkőzése alkalmából - Petőháza - 2012. (30 db kép)
Irodalmi est - Petőháza - 2012 (85 db kép)
Versmondó verseny - Petőháza - 2012 (195 db kép)
Föld napja - Petőháza - 2012 (68 db kép)
Petőháza-tavaszi fesztivál-2012.04.09.Kissné Horváth júlia (147 db kép)
Petőháza-játszóház-2012 (116 db kép)
Gyermekszínjátszó találkozó (149 db kép)
Március 15-i ünnepség - Petőháza - 2012. (36 db kép)
Asztalitenisz bajnokság - Petőháza - 2012 (89 db kép)
Nyugdíjas farsang - Petőháza - 2012 (132 db kép)
Iskolai farsang II. - Petőháza - 2012 (123 db kép)
Iskolai farsang I. - Petőháza - 2012 (139 db kép)
Óvodás farsangi bál - Petőháza - 2012 (197 db kép)
Jégparty - Petőháza - 2012 (159 db kép)
Farsangi bál - Petőháza - 2012 (91 db kép)
Irodalmi est - Petőháza - 2012.01.30. (82 db kép)
Petőháza - Bolhapiac_bababörze-2012. (34 db kép)
Petőháza-Karácsonyi koncert- 2011. (31 db kép)
Petőháza - Falukarácsony - 2011 (69 db kép)
Bábszínház előadás - Petőháza - 2011 (35 db kép)
Petőháza - adventi gyertyagyújtás - 2011 (111 db kép)
Adventi Játszóház - Petőháza - 2011 (34 db kép)
Márton nap - Petőháza - 2011 (84 db kép)
Október 23-i emlékműsor - Petőháza - 2011 (41 db kép)
3 éves a petőházi Közösségi Ház (112 db kép)
Felfedező Tábor III. - 2011 - Petőháza (150 db kép)
Felfedező Tábor II. - 2011 - Petőháza (152 db kép)
Felfedező Tábor I. - 2011 - Petőháza (204 db kép)
Petőháza -Nyári tábor - 2011. (72 db kép)
Szent Iván-éji tűzgyújtás - Petőháza -2011 (80 db kép)
Falunap - Petőháza - 2011 II. (215 db kép)
Falunap - Petőháza - 2011 I. (212 db kép)
Gyermeknap - Petőháza - 2011 (123 db kép)
Kihívás Napja - 2011 - Petőháza (187 db kép)
U7-U9 korcsoportos labdarúgás - Petőháza - 2011. május (176 db kép)
Húsvéti Fesztivál - Petőháza - 2011 (98 db kép)
Petőháza - Húsvéti játszóház- 2011. (123 db kép)
Petőháza - Gyermek vers- és prózamondó verseny- 2011. (91 db kép)
Petőháza - Fertőszentmiklós 5:2 labdarúgó mérkőzés - 2011.04.03 (70 db kép)
Gyermek asztalitenisz verseny - Petőháza - 2011 (31 db kép)
Petőháza-gyermekszínjátszó találkozó- 2011. (50 db kép)
Petőháza - Fáklyás felvonulás- 2011. (29 db kép)
Asztalitenisz bajnokság - Petőháza - 2011 (52 db kép)
Petőháza - Óvodás farsang - 2011. (80 db kép)
Petőháza -Babakiállítás - 2011 (119 db kép)
Petőháza - szakpszihológiai előadás - 2011 (7 db kép)
Petőháza - Karácsonyi koncert - 2010. (57 db kép)
Petőháza - Falukarácsony - 2010. (100 db kép)
Petőháza - Karácsonyi játszóház - 2010. (76 db kép)
Petőháza - Gyermekműsor -Sopron-trió - 2010. (64 db kép)
Petőháza - Adventi gyertyagyújtás - 2010. (56 db kép)
Felolvasó est - Petőháza - 2010. (96 db kép)
Márton-nap - Petőháza - 2010. (121 db kép)
Őszi tábor 2.nap - Petőháza - 2010 (50 db kép)
Őszi tábor 1.nap - Petőháza - 2010 (64 db kép)
Idősek napi rendezvény - Petőháza - 2010 (42 db kép)
Október 23. - Petőháza - 2010 (21 db kép)
Közösségi ház 2 éves - Petőháza - 2010. (80 db kép)
Egészségnap - Petőháza - 2010. (26 db kép)
Tábori mise - Petőháza - 2010. (37 db kép)
Gyermektábor - Petőháza - 2010. július (270 db kép)
Petőháza 2 - 1 Fertőszentmiklós megyei I. osztályú labdarúgó mérkőzés (90 db kép)
Petőházi Falunapok II. - 2010 (126 db kép)
Völgyessy Szomor Fanni előadása - Petőháza (17 db kép)
Petőházi Falunap 1-2 Nap - 2010. május.28-29. (111 db kép)
Petőháza-Nagyszentjános 5-2 - 2010.05.29 (64 db kép)
Kihívás Napja - Petőháza - 2010 (150 db kép)
Esküvő a focipályán - 2010.05.08. - Petőháza (57 db kép)
Táncfesztivál VI. - Petőháza - 2010. (84 db kép)
Táncfesztivál V. - Petőháza - 2010. (93 db kép)
Táncfesztivál IV. - Petőháza - 2010. (77 db kép)
Táncfesztivál III. - Petőháza - 2010. (121 db kép)
Táncfesztivál II. - Petőháza - 2010. (50 db kép)
Táncfesztivál I. - Petőháza - 2010. (130 db kép)
Petőháza - Táp 4-1 - 2010.05.02 (88 db kép)
Tavaszi takarítás - Petőháza - 2010. (112 db kép)
Nádas Nándor előadás - Petőháza - 2010. (17 db kép)
Vers és prózamondó verseny - Petőháza - 2010. (111 db kép)
Répcelaki Tőzike Foltvarrócsoport kiállítása - Petőháza - 2010. (86 db kép)
Tavaszi Fesztivál II. - Petőháza - 2010. (136 db kép)
Tavaszi Fesztivál I. - Petőháza - 2010. (129 db kép)
Petőháza - Öttevény 1-2 2010. március 28. (62 db kép)
Húsvéti játszóház - Petőháza - 2010. (88 db kép)
Gyermekszínjátszó találkozó - Petőháza - 2010. (109 db kép)
Március 15. - Megemlékezés - Petőháza - 2010. (34 db kép)
Petőháza-Koroncó 4-1 - 2010.03.14 (50 db kép)
Petőháza Cukorgyár története - Petőháza - 2010 (85 db kép)
Asztalitenisz bajnokság Petőháza - 2010.02.21 (59 db kép)
Óvodás Farsangi Bál - Petőháza - 2010 (94 db kép)
Farsangi Bál - Petőháza - 2010 (28 db kép)
Jégparti - Petőháza - 2010. (116 db kép)
Élet a tavon III. - Petőháza - 2010. (29 db kép)
Élet a tavon II. - Petőháza - 2010. (25 db kép)
Élet a tavon - Petőháza - 2010. (74 db kép)
Előadás II. világháború - Petőháza - 2010. (27 db kép)
Csáti Angéla kiállítás megnyitó - Petőháza - 2010. (61 db kép)
Újévi Kupa - Petőháza - 2010 (44 db kép)
Karácsonyi hangverseny - Petőháza - 2009. (60 db kép)
Falukarácsony - Petőháza - 2009. (129 db kép)
Adventi gyertyagyújtás, Mikulásvárás - Petőháza - 2009. (139 db kép)
Adventi gyertyagyújtás és Mikulásvárás Petőházán - 2009.12.06 (43 db kép)
Pomázi Zoltán műsora - Petőháza - 2009. (108 db kép)
Lakberendezési előadás - Petőháza (36 db kép)
Játszóház - Petőháza - 2009. (91 db kép)
Petőháza-Pannonhalma 1:1 -2009.11.15 (24 db kép)
Márton napi családi délután - Petőháza - 2009. (143 db kép)
Szakpszihológiai előadás - Petőháza - 2009. (50 db kép)
Petőháza 7 - 0 Abda Ifjúsági Labdarúgó mérkőzés - 2009 (43 db kép)
Őszi napközis tábor 2. nap délután - Petőháza - 2009. (140 db kép)
Őszi napközis tábor 2. nap délelőtt - Petőháza - 2009. (67 db kép)
Őszi napközis tábor 1. nap délután - Petőháza - 2009. (87 db kép)
Őszi napközis tábor 1. nap délelőtt - Petőháza - 2009. (82 db kép)
Október 23. Megemlékezés - Petőháza - 2009 (64 db kép)
Egy éves a közösségi ház - II. - Petőháza - 2009. (165 db kép)
Strokes együttes fellépése Petőházán - 2009.09.26. (32 db kép)
Egy éves a közösségi ház - Petőháza - 2009. (104 db kép)
2009.09.13. Petőháza-Kapuvár 1-1 (30 db kép)
2009.08.30. Petőháza - Szany 4-0 (42 db kép)
Magyar viseletek képkiállítás - Petőháza (58 db kép)
Tábori mise - Petőháza - 2009. (79 db kép)
Batyus utcabál - Petőháza - 2009 (79 db kép)
Nyári tábor - Petőháza - 2009 (174 db kép)
Nyári tábor 5. nap - Petőháza - 2009. (169 db kép)
Nyári tábor 1.-2. nap - Petőháza - 2009. (84 db kép)
Tóparti piknik - Petőháza - 2009 (149 db kép)
2009.06.21. Petőháza-Pannonhalma 1-0 (46 db kép)
Petőházi Falunap - 2009 - Delhusa Gjon, Juice (43 db kép)
Falunap - Petőháza 3. nap - 2009. (46 db kép)
Falunap - Petőháza 2. nap III. - 2009. (138 db kép)
Falunap - Petőháza 2. nap II. - 2009. (124 db kép)
2009.06.06. Petőháza-Koroncó 4-1 (82 db kép)
Kispályás labdarúgás a petőházi falunapon. 2009. június 6. (31 db kép)
Falunap - Petőháza - 2009 - 1. nap - Kiállítás megnyitó (56 db kép)
2009.06.05 Petőházi Falunap-1 nap - Kiállítás megnyitó (27 db kép)
2009.05.24. Petőháza-Győrszemere 1-3 (30 db kép)
I. Táncfesztivál II. - Petőháza (247 db kép)
I. Táncfesztivál - Petőháza (227 db kép)
Kihívás napja II. - Petőháza - 2009 (228 db kép)
Kihívás napja I. - Petőháza - 2009 (413 db kép)
2009.05.11. Petőháza - Nyúl 1-1 (56 db kép)
2009.04.26. Petőháza - Hegyeshalom 5-0 (56 db kép)
Húsvéti fesztivál - Petőháza - 2009 II. (204 db kép)
Húsvéti fesztivál - Petőháza - 2009 (69 db kép)
2009.04.12. Petőháza - Abda 2-2 (32 db kép)
2009.04.09. Petőháza - Szany (serdülő) 2-5 (104 db kép)
Arborétum tavasszal - Petőháza - 2009 (46 db kép)
Húsvéti játszóház - Petőháza - 2009 (131 db kép)
Vers- és prózamondó verseny - Petőháza - 2009 (218 db kép)
Március 15. megemlékezés - Petőháza - 2009 (62 db kép)
Asztalitenisz verseny 2009. március - Petőháza II. (26 db kép)
Asztalitenisz verseny 2009. március - Petőháza (40 db kép)
Szabó Andris zenés est - Petőháza - 2009.02.08. (53 db kép)
Iskolás Farsangi Bál - Petőháza - 2009 (171 db kép)
Wass Albert kiállítás-megnyitó (85 db kép)
Emlékezés a doni áttörésre - Petőháza - 2009 (96 db kép)
Jégparti Petőházán - 2009.01.10. (111 db kép)
Esti korcsolyázás Petőházán - 2009 (35 db kép)
Betlehemes játék - Petőháza - 2008 (65 db kép)
A petőházi Közösségi Ház (22 db kép)
Karácsonyi hangok koncert Petőházán - 2008 (79 db kép)
Festménykiállítás a Közösségi Házban - Petőháza - 2008 (42 db kép)
Mikulásváró játszóház - Petőháza - 2008 (110 db kép)
Adventi gyertyagyújtás és Mikulás várás II. - Petőháza - 2008 (67 db kép)
Adventi gyertyagyújtás és Mikulás várás - Petőháza - 2008 (32 db kép)
Márton nap - Petőháza - 2008 (44 db kép)
2008.10.26. Petőháza - Bajcs 1-1 (70 db kép)
2008. október 23. Emlékműsor - Petőháza (22 db kép)
Falunap Petőháza 2008 - 2.nap (44 db kép)
Falunap Petőháza 2008 - 1.nap II (120 db kép)
2008.05.18. Petőháza - Lébény 6-1 (31 db kép)
2008.05.18. Petőháza - Lébény ifi (13 db kép)
Petőházi Öregfiúk - Olimpikonok 4-1 II. (41 db kép)
Petőházi Öregfiúk - Olimpikonok 4-1 (52 db kép)
Falunap Petőháza 2008 - 1.nap (162 db kép)
2008.05.04. Petőháza - Lipót 1-1 (45 db kép)
2008.04.06. Petőháza - Ménfőcsanak 4:0 (44 db kép)
2008.03.22. Petőháza - Bajcs 1-3 (67 db kép)
Petőháza - Koroncó megyei I.o. labdarúgás (24 db kép)
Mikulás Petőházán (68 db kép)
Petőháza - Nyúl 4:1 (9 db kép)
Petőháza - Nagyszentjános labdarúgó mérkőzés (12 db kép)


hirdet?s

Iratkozzon fel a fertőpart.hu hírlevelére! Fertőpart.hu hírlevél


Település-ajánlóTelepülés-ajánló


Pinnye

A Győr-Moson-Sopron megyében Soprontól 18 km-re található kistelepülésünk önállósulása 1990-ben a helyi önkormányzat létrejöttével valósult meg. Azóta épült ki a község infrastruktúrája: víz-, gázvezeték-, szennyvíz- és telefonhálózat és 2005-ben a saját tulajdonú kábeltelevízió rendszer.... bővebben »

További települések a térségben »

© Fert?part.hu
A Fertő tó elsőszámú portálja