hirdet?s

Teleplsek

Pethza

A Kisalföld északnyugati részén, az Ikva-patak melletti lapos területen fekszik Gyr-Moson-Sopron megye nyugati részén, Soprontól 27 km-re. Termtalaja közepes minség. A pamhageni határátkeltl kerékpáron is elérhet, 17 km távolságra.

 

Története:
Az els okleveles forrás 1390-ben elször nevezte mai nevén az endrédi majorból kialakult falut. A 15. században a Petházi család volt a birtokosa. A falu kifejldését a szk határ akasztotta meg. A parasztság megélhetése ennek ellenére, ha szkösen is, biztosítva volt, mert a talaj termékeny, és hozamát igen okos gazdálkodási módszerrel fokozták. Már a 18. század derekán, 1752-ben ismeretlen az ugarolás, az egész határt minden évben bevetették, túlnyomó részben szivel, így a kicsi területen termésátlagaik jóval elnyösebbek voltak a szom-szédos falvakénál. A 18. század elején megindult a jobbágyság erdirtása. Az urasági földek túlnyomó része ebben az idben nádas. A majorüzem 1548 körül indult be.
A falunak a reformáció korában még nem volt temploma. Római katolikus templomot elször 1754-ben említenek, de még 1766-ban is fatornyosnak írták le. Minthogy igen rozzant volt és 1903 táján a szél lehordta a tetejét, lebontották és a soproni Schiller János új templomot építtetett neoromán stílusban neogótikus toronnyal a Szentháromság tiszteletére.
A lakosság az 1535 körül végbement horvát bevándorlás folytán vált nagyobb részben horváttá. A családnevek sok egyezést mutatnak Szentmiklós egykorú neveivel.1876-ban megnyílt a GYSEV vasútvonala Sopron-Gyr között. Két év múlva Offermann Theodor és társai megvették a cukorgyárhoz szükséges területet. A kiegyezés után a kedvezbb gazdasági lehetségek valamint a gyors ütem technikai fejldés eredményeként mind a répatermelés, mind a feldolgozás terén jelents fejldés ment végbe. Magyarországon 1871-ben már 26 cukorgyár mködött, ezt követen épült fel a Petházi Cukorgyár. Petháza minden szempontból kedvez hely volt cukorgyár létesítéséhez. A Gyr-Sopron vasútvonal közvetlenül a község mellett haladt el, s mintegy 3 km-re volt az eszterházi vasútállomás. Már 1879 szén elkészült a gyári iparvágány és megnyitották a 37. rháznál az "Eszterháza Gyár" megállóhelyet. Ez késbb "Petháza Gyár" nevet kapott.

Az Ikva patak a Nagycenknél beleöml Aranypatakkal együtt elegend vizet biztosított a feldolgozásra kerül répamennyiséghez. A szükséges munkaer is rendelkezésre állt, 5 km-es körzetben Petháza, Fertszentmiklós, Szerdahely, Agyagos, Szergény, Eszterháza, Sarród, Fertendréd, Fertszéplak, Süttör községek lélekszáma - az 1880.évi népszámlálás adatai szerint - összesen 9065 f volt. A munkaképes lakosság több mint fele néhány holdas szegényparaszt, földnélküli alkalmi munkás vagy idényjelleg iparos volt. Jól választották meg az épül gyár helyét. Petháza szinte beleépült az Esterházy hitbizomány hatalmas területébe, a környez községek határában volt a több száz holdas Bezerédj-birtok. Az üzem területileg is kikerült Cinfalva, Félszerfalva és Nagycenk szorító gyrjébl, továbbá jelents nagyságú körzet nyílt meg eltte, mivel ott volt a Hanság, a Fertmellék, késbb a Rábaköz és az egymás után megszn mosoni gyárak körzete is. Ezek mind kiváló répaterm területek. Ebben a környezetben és adottságok mellett kezdték meg Petházán Offermann Theodor és társai a cukorgyár építését. Az új vasútvonal segítségével a cukorgyár újabb répatermel területeket kapcsolhatott magához: a Fertzúg vidékét, amely elsrangú répatermel területté vált, és fokozatosan a Celldömölk�Eszterháza 60 km-es vasútvonal mellett fekv községek területét is.

A trianoni békeszerzdés által megvont új határvonal következtében jelents répatermel területek kerültek Ausztriához, ugyanakkor az öt Sopron megyei cukorgyár közül kettt, Félszerfalvát (Hirm) és Cinfalvát (Siegendorf) is Ausztriához csatoltak. A két világháború közötti idben a gyár munkásai három csoportba tartoztak. A munkásság nagyobb tömegét egyszer órabéresek alkották, akik a bérüket a ledolgozott órák után kapták. Az ún. "heteseket" hetibérben fizették, és ezt akkor is megkapták, ha két napnál hosszabb ideig betegek voltak. Ezek a gyártól már lakást, világítást, tüzeljárandóságot kaptak. Hetibérük ugyan nem volt magas (20 P), de érezték, hogy a gyárhoz tartoznak és szükség van rájuk. A havibér 120-140 peng volt, a tüzeljárandóság is magasabb a heteseknél. A heti- és havibéresek bérét jelentsen megemelte az akkor "renumeráció"-nak nevezett évi részesedés, amely igen jelents összeget is elért. A II. világháború idején a gyár termelését is katonai ellenrzés alá vonták. 1944 decemberében légitámadás érte a gyárat, de szerencsére nagyobb károkat nem okozott. A németek a cukorgyár felrobbantására is elkészületeket tettek, de a gyors visszavonulás miatt erre nem került sor. A gyár berendezései közül a németek utasítására megkezdték az egyik turbina leszerelését. A gzturbina forgórészei számára már elkészítették a csomagolásukra szolgáló ládákat, de a leszerelést végz gyáriak a munkát addig késleltették, amíg ez is itthon maradt. A gyár épületeit és gépeit csak csekély háborús kár érte, ám a veszteség még így is szinte felmérhetetlen volt. A visszavonuló németek - miután már 65 vagon cukrot elszállítottak - elvitték a gyár tzoltókocsiját is, de elzleg ezt is megrakták cukorral. 1945. május 30-án a gyárba szovjet tisztek érkeztek és június végéig ott tartózkodtak. Ez az idpont egybeesik az Üzemi Bizottság megalakulásával. 1949. augusztus 19-én befejezdött a gyár államosítása. 1967-ben új holland gépsor került beállításra - amely a kockacukor-gyártást helyezte fejlett alapokra -, a gyár korszersítése 1973-ban tovább folytatódott.
Kisfilm a teleplsrl


Flash player kell

Teleplshez kapcsold fotk

Falukarcsony - Pethza - 2015.

2015. dec 21. | 117 db kp
Falukarcsony - Pethza - 2015.
Karcsonyi koncert - Pethza - 2015. (53 db kp)
Knyvbemutat, kznsgtallkoz Schuster Lrnttal - Pethza - 2015. (43 db kp)
Adventi gyertyagyjts - mikuls dlutn2 - Pethza - 2015. (150 db kp)
Adventi gyertyagyjts - mikuls dlutn1 - Pethza - 2015. (127 db kp)
Adventi jtszhz - Pethza - 2015. (144 db kp)
Mrton-nap - Pethza - 2015. (138 db kp)
szi tbor els nap dlutn - Pethza - 2015. (82 db kp)
szi tbor els nap dleltt - Pethza - 2015. (146 db kp)
1956-os forradalom s szabadsgharc 59. vfordulja - Pethza - 2015 (33 db kp)
Szp korak kszntse - Pethza - 2015 (129 db kp)
llamalapts s j kenyr nnepe - Pethza - 2015. (34 db kp)
Nyri tbor tdik nap - Pethza - 2015 (126 db kp)
Nyri tbor negyedik nap dlutn - Pethza - 2015 (75 db kp)
Nyri tbor msodik nap - Pethza - 2015. (196 db kp)
Nyri tbor els nap dlutn1 - Pethza - 2015 (136 db kp)
Nyri tbor els nap dlutn - Pethza - 2015 (123 db kp)
Nyri tbor els nap dleltt - Pethza - 2015 (168 db kp)
Falunap dlutn 2 - Pethza - 2015. (109 db kp)
Falunap dlutn 1 - Pethza - 2015. (98 db kp)
Falunap dleltt 2 - Pethza - 2015. (196 db kp)
Falunap dleltt 1 - Pethza - 2015. (196 db kp)
Falunap megnyit - Pethza - 2015. (93 db kp)
Sportnap dlutn - Pethza - 2015. (90 db kp)
Sportnap dleltt - Pethza - 2015. (120 db kp)
Retro Majlis - Pethza - 2015. (197 db kp)
Dr. Papp Lajos szvsebsz professzor eladsa - Pethza - 2015. (11 db kp)
Vers - s przamond verseny - Pethza - 2015. (130 db kp)
Asztalitenisz verseny - Pethza - 2015.03.28. (143 db kp)
Hsvti jtszhz - Pethza - 2015. (111 db kp)
Emlkezs 1848-ra - Pethza - 2015.03.15. (45 db kp)
Nyugdjas kistrsgi farsangol - Pethza - 2015. (111 db kp)
Farsang - Pethza - 2015. (66 db kp)
A pethzi s a fertszentmiklsi nyugdjas egyeslet kzs vbcsztatja - Pethza - 2014.12.29. (168 db kp)
Nyugdjasok karcsonya - Pethza - 2014.12.21. (21 db kp)
Falukarcsony - Pethza - 2014.12.21. (89 db kp)
Molnr Orsi zens gyermekmsor - Pethza - 2014.12.12. (98 db kp)
Adventi gyertyagyjts - mikulsdlutn1 - Pethza - 2014.12.07. (74 db kp)
Adventi gyertyagyjts - mikulsdlutn - Pethza - 2014.12.07. (84 db kp)
Adventi jtszhz - Pethza - 2014.11.27. (199 db kp)
Mrton-nap - Pethza - 2014.11.08. (139 db kp)
szi tbor dlutn - Pethza - 2014.10.27. (162 db kp)
szi tbor dleltt - Pethza - 2014.10.27. (179 db kp)
Megemlkezs az1956-os forradalomra - Pethza - 2014.10.22. (19 db kp)
Idskorak kszntse - Pethza - 2014.10.18. (156 db kp)
Pethzi Hazavr4 - Pethza - 2014.09.27. (123 db kp)
Pethzi Hazavr3 - Pethza - 2014.09.27. (127 db kp)
Pethzi Hazavr2 - Pethza - 2014.09.27. (100 db kp)
Pethzi Hazavr1 - Pethza - 2014.09.27. (142 db kp)
Pethzi Hazavr - Pethza - 2014.09.27. (79 db kp)
Hasznos tuds elads - Pethza - 2014.09.15. (17 db kp)
Nyri tbor dlutn - Pethza - 2014.07.17. (146 db kp)
Nyri tbor dlutn - Pethza - 2014.07.14. (199 db kp)
Nyri tbor dleltt - Pethza - 2014.07.14. (170 db kp)
Edztbor zrrendezvny - Pethza - 2014.06.21. (204 db kp)
Edztbor - Pethza - 2014.06.16-20-ig (205 db kp)
Falunap dlutn - Pethza - 2014.06.14 (205 db kp)
Falunap dleltt - Pethza - 2014.06.14. (203 db kp)
Falunap megnyit - Pethza - 2014.06.13. (82 db kp)
Sportnap II. - Pethza - 2014.05.21. (206 db kp)
Sportnap I. - Pethza - 2014.05.21. (203 db kp)
Retro majlis2 - Pethza - 2014.05.01 (201 db kp)
Retro majlis1 - Pethza - 2014.05.01 (184 db kp)
Hsvti jtszhz - Pethza - 2014. (104 db kp)
Orbn Jlia versmond eladestje - Pethza - 2014. (17 db kp)
Mrcius 15-i megemlkezs - Pethza - 2014. (52 db kp)
Asztalitenisz verseny - Pethza - 2014. (74 db kp)
Nyugdjas kistrsgi tallkoz - Pethza - 2014. (130 db kp)
Jtkonysgi farsangi bl - Pethza - 2014. (109 db kp)
Az Ikva s vzimalmai knyvbemutat - Pethza - 2014.02.07. (113 db kp)
jvi Operettgla Maja Tri - Pethza - 2014.01.26. (206 db kp)
Pethza - Szilveszteri koccints-2013.12.31. (113 db kp)
Pethza - Falukarcsony - 2013.12.22. (102 db kp)
Killts imaknyvekbl, karcsonyi koncert - Pethza - 2013.12.16. (82 db kp)
Pethza - Mikulsdlutn - 2013.12.06. (204 db kp)
szi tbor - Pethza - 2013. oktber (93 db kp)
Pethza - Pethzi Cukoripari s Helytrtneti Gyjtemny - 2013.09.21. (42 db kp)
Bbsznhz - Pethza - 2013. jnius (61 db kp)
Retro Majlis (87 db kp)
Versmond verseny Pethza 2013. (70 db kp)
Pethza - Nyugdjas kistrsgi tallkoz-2013. (56 db kp)
Hsvti Jtszhz - Pethza 2013.03.21. (86 db kp)
Nemzeti nnep - Pethza 2013.03.15. (32 db kp)
Pethza-Gyereksznjtsz tallkoz-2013 (117 db kp)
Asztalitenisz verseny Pethza - 2013.02.23. (48 db kp)
Iskols farsangi bl - Pethza 2013. (134 db kp)
vods farsangi bl - Pethza 2013. (98 db kp)
Farsang Pethza 2013. (133 db kp)
Pethza-Knyvbemutat-2013 (21 db kp)
Pethza-Hszobor pts-2013. (197 db kp)
Pethza-Szilveszteri koccints-2012. (65 db kp)
Pethza-Falukarcsony-2012. (109 db kp)
Pethza-Adventi gyertyagyjts s mikulsvrs-2012. (117 db kp)
Pethza-Adventi jtszhz-2012. (97 db kp)
Hotel Menthol elads - Pethza 2012. (102 db kp)
Pethza-Mrton-nap-2012. (116 db kp)
4 ves a pethzi Kzssgi Hz (79 db kp)
Szabadtri Fitneszpark tadsa - Pethza, 2012.08.17. (67 db kp)
Augusztus 20-i nnepsg Pethzn - 2012 (49 db kp)
A pethzi Kzssgi Hz fiataljai a Balatonon - 2012 (125 db kp)
Pethzi Falunap 2012 - Csaldi labdargs (51 db kp)
Pethzi Falunap 2012 - Horgszverseny (23 db kp)
Pethzi Falunap 2012 - Killts megnyit (60 db kp)
Kihvs napja - Pethza - 2012 (190 db kp)
Nmeth Tams CS.M. kszntse az 500. mrkzse alkalmbl - Pethza - 2012. (30 db kp)
Irodalmi est - Pethza - 2012 (85 db kp)
Versmond verseny - Pethza - 2012 (195 db kp)
Fld napja - Pethza - 2012 (68 db kp)
Pethza-tavaszi fesztivl-2012.04.09.Kissn Horvth jlia (147 db kp)
Pethza-jtszhz-2012 (116 db kp)
Gyermeksznjtsz tallkoz (149 db kp)
Mrcius 15-i nnepsg - Pethza - 2012. (36 db kp)
Asztalitenisz bajnoksg - Pethza - 2012 (89 db kp)
Nyugdjas farsang - Pethza - 2012 (132 db kp)
Iskolai farsang II. - Pethza - 2012 (123 db kp)
Iskolai farsang I. - Pethza - 2012 (139 db kp)
vods farsangi bl - Pethza - 2012 (197 db kp)
Jgparty - Pethza - 2012 (159 db kp)
Farsangi bl - Pethza - 2012 (91 db kp)
Irodalmi est - Pethza - 2012.01.30. (82 db kp)
Pethza - Bolhapiac_bababrze-2012. (34 db kp)
Pethza-Karcsonyi koncert- 2011. (31 db kp)
Pethza - Falukarcsony - 2011 (69 db kp)
Bbsznhz elads - Pethza - 2011 (35 db kp)
Pethza - adventi gyertyagyjts - 2011 (111 db kp)
Adventi Jtszhz - Pethza - 2011 (34 db kp)
Mrton nap - Pethza - 2011 (84 db kp)
Oktber 23-i emlkmsor - Pethza - 2011 (41 db kp)
3 ves a pethzi Kzssgi Hz (112 db kp)
Felfedez Tbor III. - 2011 - Pethza (150 db kp)
Felfedez Tbor II. - 2011 - Pethza (152 db kp)
Felfedez Tbor I. - 2011 - Pethza (204 db kp)
Pethza -Nyri tbor - 2011. (72 db kp)
Szent Ivn-ji tzgyjts - Pethza -2011 (80 db kp)
Falunap - Pethza - 2011 II. (215 db kp)
Falunap - Pethza - 2011 I. (212 db kp)
Gyermeknap - Pethza - 2011 (123 db kp)
Kihvs Napja - 2011 - Pethza (187 db kp)
U7-U9 korcsoportos labdargs - Pethza - 2011. mjus (176 db kp)
Hsvti Fesztivl - Pethza - 2011 (98 db kp)
Pethza - Hsvti jtszhz- 2011. (123 db kp)
Pethza - Gyermek vers- s przamond verseny- 2011. (91 db kp)
Pethza - Fertszentmikls 5:2 labdarg mrkzs - 2011.04.03 (70 db kp)
Gyermek asztalitenisz verseny - Pethza - 2011 (31 db kp)
Pethza-gyermeksznjtsz tallkoz- 2011. (50 db kp)
Pethza - Fklys felvonuls- 2011. (29 db kp)
Asztalitenisz bajnoksg - Pethza - 2011 (52 db kp)
Pethza - vods farsang - 2011. (80 db kp)
Pethza -Babakillts - 2011 (119 db kp)
Pethza - szakpsziholgiai elads - 2011 (7 db kp)
Pethza - Karcsonyi koncert - 2010. (57 db kp)
Pethza - Falukarcsony - 2010. (100 db kp)
Pethza - Karcsonyi jtszhz - 2010. (76 db kp)
Pethza - Gyermekmsor -Sopron-tri - 2010. (64 db kp)
Pethza - Adventi gyertyagyjts - 2010. (56 db kp)
Felolvas est - Pethza - 2010. (96 db kp)
Mrton-nap - Pethza - 2010. (121 db kp)
szi tbor 2.nap - Pethza - 2010 (50 db kp)
szi tbor 1.nap - Pethza - 2010 (64 db kp)
Idsek napi rendezvny - Pethza - 2010 (42 db kp)
Oktber 23. - Pethza - 2010 (21 db kp)
Kzssgi hz 2 ves - Pethza - 2010. (80 db kp)
Egszsgnap - Pethza - 2010. (26 db kp)
Tbori mise - Pethza - 2010. (37 db kp)
Gyermektbor - Pethza - 2010. jlius (270 db kp)
Pethza 2 - 1 Fertszentmikls megyei I. osztly labdarg mrkzs (90 db kp)
Pethzi Falunapok II. - 2010 (126 db kp)
Vlgyessy Szomor Fanni eladsa - Pethza (17 db kp)
Pethzi Falunap 1-2 Nap - 2010. mjus.28-29. (111 db kp)
Pethza-Nagyszentjnos 5-2 - 2010.05.29 (64 db kp)
Kihvs Napja - Pethza - 2010 (150 db kp)
Eskv a fociplyn - 2010.05.08. - Pethza (57 db kp)
Tncfesztivl VI. - Pethza - 2010. (84 db kp)
Tncfesztivl V. - Pethza - 2010. (93 db kp)
Tncfesztivl IV. - Pethza - 2010. (77 db kp)
Tncfesztivl III. - Pethza - 2010. (121 db kp)
Tncfesztivl II. - Pethza - 2010. (50 db kp)
Tncfesztivl I. - Pethza - 2010. (130 db kp)
Pethza - Tp 4-1 - 2010.05.02 (88 db kp)
Tavaszi takarts - Pethza - 2010. (112 db kp)
Ndas Nndor elads - Pethza - 2010. (17 db kp)
Vers s przamond verseny - Pethza - 2010. (111 db kp)
Rpcelaki Tzike Foltvarrcsoport killtsa - Pethza - 2010. (86 db kp)
Tavaszi Fesztivl II. - Pethza - 2010. (136 db kp)
Tavaszi Fesztivl I. - Pethza - 2010. (129 db kp)
Pethza - ttevny 1-2 2010. mrcius 28. (62 db kp)
Hsvti jtszhz - Pethza - 2010. (88 db kp)
Gyermeksznjtsz tallkoz - Pethza - 2010. (109 db kp)
Mrcius 15. - Megemlkezs - Pethza - 2010. (34 db kp)
Pethza-Koronc 4-1 - 2010.03.14 (50 db kp)
Pethza Cukorgyr trtnete - Pethza - 2010 (85 db kp)
Asztalitenisz bajnoksg Pethza - 2010.02.21 (59 db kp)
vods Farsangi Bl - Pethza - 2010 (94 db kp)
Farsangi Bl - Pethza - 2010 (28 db kp)
Jgparti - Pethza - 2010. (116 db kp)
let a tavon III. - Pethza - 2010. (29 db kp)
let a tavon II. - Pethza - 2010. (25 db kp)
let a tavon - Pethza - 2010. (74 db kp)
Elads II. vilghbor - Pethza - 2010. (27 db kp)
Csti Angla killts megnyit - Pethza - 2010. (61 db kp)
jvi Kupa - Pethza - 2010 (44 db kp)
Karcsonyi hangverseny - Pethza - 2009. (60 db kp)
Falukarcsony - Pethza - 2009. (129 db kp)
Adventi gyertyagyjts, Mikulsvrs - Pethza - 2009. (139 db kp)
Adventi gyertyagyjts s Mikulsvrs Pethzn - 2009.12.06 (43 db kp)
Pomzi Zoltn msora - Pethza - 2009. (108 db kp)
Lakberendezsi elads - Pethza (36 db kp)
Jtszhz - Pethza - 2009. (91 db kp)
Pethza-Pannonhalma 1:1 -2009.11.15 (24 db kp)
Mrton napi csaldi dlutn - Pethza - 2009. (143 db kp)
Szakpsziholgiai elads - Pethza - 2009. (50 db kp)
Pethza 7 - 0 Abda Ifjsgi Labdarg mrkzs - 2009 (43 db kp)
szi napkzis tbor 2. nap dlutn - Pethza - 2009. (140 db kp)
szi napkzis tbor 2. nap dleltt - Pethza - 2009. (67 db kp)
szi napkzis tbor 1. nap dlutn - Pethza - 2009. (87 db kp)
szi napkzis tbor 1. nap dleltt - Pethza - 2009. (82 db kp)
Oktber 23. Megemlkezs - Pethza - 2009 (64 db kp)
Egy ves a kzssgi hz - II. - Pethza - 2009. (165 db kp)
Strokes egyttes fellpse Pethzn - 2009.09.26. (32 db kp)
Egy ves a kzssgi hz - Pethza - 2009. (104 db kp)
2009.09.13. Pethza-Kapuvr 1-1 (30 db kp)
2009.08.30. Pethza - Szany 4-0 (42 db kp)
Magyar viseletek kpkillts - Pethza (58 db kp)
Tbori mise - Pethza - 2009. (79 db kp)
Batyus utcabl - Pethza - 2009 (79 db kp)
Nyri tbor - Pethza - 2009 (174 db kp)
Nyri tbor 5. nap - Pethza - 2009. (169 db kp)
Nyri tbor 1.-2. nap - Pethza - 2009. (84 db kp)
Tparti piknik - Pethza - 2009 (149 db kp)
2009.06.21. Pethza-Pannonhalma 1-0 (46 db kp)
Pethzi Falunap - 2009 - Delhusa Gjon, Juice (43 db kp)
Falunap - Pethza 3. nap - 2009. (46 db kp)
Falunap - Pethza 2. nap III. - 2009. (138 db kp)
Falunap - Pethza 2. nap II. - 2009. (124 db kp)
2009.06.06. Pethza-Koronc 4-1 (82 db kp)
Kisplys labdargs a pethzi falunapon. 2009. jnius 6. (31 db kp)
Falunap - Pethza - 2009 - 1. nap - Killts megnyit (56 db kp)
2009.06.05 Pethzi Falunap-1 nap - Killts megnyit (27 db kp)
2009.05.24. Pethza-Gyrszemere 1-3 (30 db kp)
I. Tncfesztivl II. - Pethza (247 db kp)
I. Tncfesztivl - Pethza (227 db kp)
Kihvs napja II. - Pethza - 2009 (228 db kp)
Kihvs napja I. - Pethza - 2009 (413 db kp)
2009.05.11. Pethza - Nyl 1-1 (56 db kp)
2009.04.26. Pethza - Hegyeshalom 5-0 (56 db kp)
Hsvti fesztivl - Pethza - 2009 II. (204 db kp)
Hsvti fesztivl - Pethza - 2009 (69 db kp)
2009.04.12. Pethza - Abda 2-2 (32 db kp)
2009.04.09. Pethza - Szany (serdl) 2-5 (104 db kp)
Arbortum tavasszal - Pethza - 2009 (46 db kp)
Hsvti jtszhz - Pethza - 2009 (131 db kp)
Vers- s przamond verseny - Pethza - 2009 (218 db kp)
Mrcius 15. megemlkezs - Pethza - 2009 (62 db kp)
Asztalitenisz verseny 2009. mrcius - Pethza II. (26 db kp)
Asztalitenisz verseny 2009. mrcius - Pethza (40 db kp)
Szab Andris zens est - Pethza - 2009.02.08. (53 db kp)
Iskols Farsangi Bl - Pethza - 2009 (171 db kp)
Wass Albert killts-megnyit (85 db kp)
Emlkezs a doni ttrsre - Pethza - 2009 (96 db kp)
Jgparti Pethzn - 2009.01.10. (111 db kp)
Esti korcsolyzs Pethzn - 2009 (35 db kp)
Betlehemes jtk - Pethza - 2008 (65 db kp)
A pethzi Kzssgi Hz (22 db kp)
Karcsonyi hangok koncert Pethzn - 2008 (79 db kp)
Festmnykillts a Kzssgi Hzban - Pethza - 2008 (42 db kp)
Mikulsvr jtszhz - Pethza - 2008 (110 db kp)
Adventi gyertyagyjts s Mikuls vrs II. - Pethza - 2008 (67 db kp)
Adventi gyertyagyjts s Mikuls vrs - Pethza - 2008 (32 db kp)
Mrton nap - Pethza - 2008 (44 db kp)
2008.10.26. Pethza - Bajcs 1-1 (70 db kp)
2008. oktber 23. Emlkmsor - Pethza (22 db kp)
Falunap Pethza 2008 - 2.nap (44 db kp)
Falunap Pethza 2008 - 1.nap II (120 db kp)
2008.05.18. Pethza - Lbny 6-1 (31 db kp)
2008.05.18. Pethza - Lbny ifi (13 db kp)
Pethzi regfik - Olimpikonok 4-1 II. (41 db kp)
Pethzi regfik - Olimpikonok 4-1 (52 db kp)
Falunap Pethza 2008 - 1.nap (162 db kp)
2008.05.04. Pethza - Lipt 1-1 (45 db kp)
2008.04.06. Pethza - Mnfcsanak 4:0 (44 db kp)
2008.03.22. Pethza - Bajcs 1-3 (67 db kp)
Pethza - Koronc megyei I.o. labdargs (24 db kp)
Mikuls Pethzn (68 db kp)
Pethza - Nyl 4:1 (9 db kp)
Pethza - Nagyszentjnos labdarg mrkzs (12 db kp)


hirdet?s

Iratkozzon fel a fertpart.hu hrlevelre! Fertpart.hu hrlevl


Telepls-ajnlTelepls-ajnl


Vitnyd

Vitnyéd község a Dunántúlon, a Kisalföld szélén, a Rábaköz és a Hanság találkozásánál fekszik. Kapuvártól 2 km-re nyugatra, Sopron és Gyr között a... bvebben »

Tovbbi teleplsek a trsgben »