Képeket is nyomtat

Szakmai egyeztető fórum a megyei (kis)városok vezetőivel

Közélet | 2013. szeptember 20.

Szakmai egyeztető fórum a megyei (kis)városok vezetőivel, melyen térségünket Horváth Tibor, Fertőszentmiklós Város polgármestere, Kocsis Ferenc, Fertőd Város polgármestere és Páliné Keller Csilla, az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület munkaszervezet vezetője képviselte.

Szakmai egyeztető fórum a megyei (kis)városok vezetőivel

A 2014-2020-as uniós támogatási időszakra készítendő város és térsége projektcsomagok tervezésével kapcsolatos kérdések egyeztetése érdekében munkaindító megbeszélésre, egyeztető fórumra hívta megyénk (kis)városainak első embereit a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat. Az eseményre szeptember 12-én délelőtt került sor Győrött, a megyei önkormányzati hivatalban.


A szakmai találkozó aktualitását az adta, hogy a megyei területfejlesztési koncepciók (MTFK) kidolgozását követően a megyei szintű tervezési folyamat két munkafázissal halad tovább, így feladat lesz a megyei területfejlesztési program illetve a 2014-2020-as időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése.


A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve készíti el a megyei területfejlesztési koncepciót és programot, valamint közreműködik a 2014-2020-as területi alapú fejlesztések megtervezésében. Szintén jogszabály rögzíti, hogy a fejlesztések területi integrációjának szintje a megye, a megyei jogú városok és térségeik, illetve a várostérségek.

A 2014-2020. közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakítása érdekében a részdokumentumok elkészítése magába foglalja olyan projektcsomagok előkészítését és fejlesztését, melyek segítik az integrált fejlesztési elképzelések megalapozását is, pl. területfejlesztési operatív programokhoz (TOP) kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentumok I-II. fázisa, város és térsége projektcsomagjainak tervezése (I-II. fázis), a szabad vállalkozási zónák fejlesztési magterületeinek meghatározása, ágazati operatív programok (ÁOP) kapcsolódó projektjavaslatok).

A megyei önkormányzatokra delegált koordinációs feladatok ellátásába tartozik a TOP tervezésekor a városi térségek fejlesztési elképzeléseinek összehangolása a megyei fejlesztési elképzelésekkel (megyei területfejlesztési részdokumentumokkal).

Az elkészítendő részdokumentumok kidolgozásához a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) iránymutatást adott ki, ennek alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat munkaindító megbeszélést, egyeztető fórumot tartott a megyei városok polgármestereinek részvételével szeptember 12-én délelőtt a Megyei Önkormányzati Hivatalban.

A találkozó elején dr. Szakács Imre, a megyei közgyűlés elnöke röviden áttekintést adott a tervezési folyamat eddigi állomásairól, (helyzetfeltárás, megyei területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisai, társadalmi egyeztetés, stb.); ezt követően a területfejlesztési operatív program „pilléreire” tért ki, külön kiemelve azokat a részterületeket, melyek a megyei önkormányzatok tevékenységét, illetve annak anyagi hátterét érintik. Így elmondta, hogy kormányhatározat alapján a 2014-2020. közötti időszakban a megyei önkormányzatok országos szinten 450 milliárd forintos keretösszeggel számolhatnak, a jogszabály ennek a megyénkénti megoszlását is rögzíti, ennek megfelelően – az egyes megyék gazdasági fejlettségét alapul véve –Győr-Moson-Sopron megyébe a következő 7 évben közel 17 milliárd forint jut fejlesztésre. Ez az összeg természetesen nem tartalmazza az ágazati operatív programokból megszerezhető összegeket. Említést tett arról, hogy a TOP-on belül külön pillért képviselnek a megyei jogú városok és külön területet ölelnek fel a kisvárosok és környékük fejlesztési programjai. Szakács Imre a találkozó célját és fontosságát abban látta, hogy a kisvárosok által kidolgozott programoknak mindenképpen illeszkedniük kell a megyei programokhoz.


Kihangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló források elosztása nem úgynevezett „átlagolással” történik majd, hanem a legjobb, a kiadott irányelvekhez és egyúttal a megyei programokhoz leginkább illeszkedő térségi elképzelések támogatása mellett teszi majd le a megyei önkormányzat – többek között javaslattevő, koordináló szerepkörénél fogva is - a voksát.

A megbeszélésén jelen lévő Kara Ákos, közgyűlési alelnök a határidők pontos betartására hívta fel a figyelmet, emellett az együtt-gondolkodás fontosságát és az alapos felkészültséget emelte ki siker zálogaként. Az alelnök hangsúlyozta, hogy a kormányzat eltökélt szándéka a következő költségvetési ciklusban az eljárásrend egyszerűsítése, a határidők rövidítése, egy újfajta szemlélet kialakítása. Javasolta a jelenlévőknek, hogy a felkínált szakmai segítséget vegyék igénybe, még akkor is, ha helyi szinten már összeálltak és hatékonyan működnek a teamek.

A megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgozásával megbízott szakmai tervező csapat vezetője, Prof. Dr. Rechnitzer János elmondta, hogy a megyei területfejlesztési koncepció már 95%-ban készen van, örömmel hangsúlyozta, hogy a munkához több mint 300 javaslat érkezett, ezek közül számos rendkívül pozitív és előre mutató a végső dokumentum tekintetében. Tájékoztatta a résztvevőket a programozás időszakának fő feladatairól, kihegyezve azokat a kisvárosok és térségeikre.

A jelenlévő városvezetők egységes véleményt formálva úgy vélték, hogy a megyei önkormányzat által szervezett munkaindító megbeszélés ismét mindenképpen hasznos volt. Többen közülük már az adottelepülésen elkezdett tervezési folyamatokról is számot adtak, de merültek fel pontosítandó kérdések és esetleges módosító javaslatok, ötletek is elhangzottak. A cél azonban mindenkinek egyforma: kreatív, jó ötletekre, összehangolt programjavaslatokra van szükség ahhoz, hogy egy alóban előremutató, a következő évtized fejlesztését, fejlődését meghatározó anyagot tudjunk letenni az asztalra.

Forrás: http://www.gymsmo.hu/