Képeket is nyomtat

Kirándulások Szerdahelyi Gergellyel XV. rész

Fertő-parti kirándulások | 2010. június 28.

Sopron és a Fertő-táj tengernyi látnivalót kínál az itt élőknek és a turistáknak egyaránt. A rovatnak az a célja, hogy hétről-hétre bemutassa ennek a varázslatos vidéknek a nevezetességeit. Bízom abban, hogy a rovat olvasójaként Ön is kedvet kap ahhoz, hogy felkeresse ezeket a helyszíneket!

Kirándulások Szerdahelyi Gergellyel XV. rész

Szerdahelyi Gergely A Fertő-táj idegenvezetője
Szerdahelyi
Gergely
A Fertő-táj
idegenvezetője

A balfi Szent Farkas templom és a Szerb Antal Emlékhely - Középkori vártemplom és nemzeti emlékhely a dombtetőn


A Szent Farkas vártemplom
egy kőkerítéssel határolt középkori templom, amely Balf felett áll a szőlőhegyen.
Az egyhajós dongaboltozatos templom a 15. században épült. Hajójához nyolcszög alakú szentély csatlakozik. A gótikus szentélyt egyszerű keresztboltozat fedi.
Berendezése a 19. század második feléből való. Neogótikus főoltárát Fend János faragta fából 1887-ben. A Szent Farkast ábrázoló oltárképet egy Kastner nevű bécsi mester festette. A templomot Wosinszky Kázmér 1957-ben készített freskói díszítik.
Tornya alul négyszögletes, az első párkányzat fölött szabályos nyolcszögűvé válik. Az emeletén tágas gótikus ablakok nyílnak. Az építményt kő gúlasisak koronázza.
A templomot temető övezi. A kerítését az 1600-as években erődszerűen, lőrésekkel építették meg a török háborúk miatt. Ennek már csak egy része maradt meg 13 lőréssel. Kapujának zárókövén az 1653-as évszám olvasható.

A Szerb Antal Emlékhely
a Szent Farkas vártemplom kőkerítése mellett található.
Balfot 1944-ben német alakulatok szállták meg. Itt a faluban létesítették a soproni járás egyik legnagyobb munkaszolgálatos táborát. A kétezer foglyot a község kiürített bikaistállójában és a gazdák pajtáiban helyezték el. A nélkülözések, a higiénia hiánya és az embertelen bánásmód miatt sok száz ember pusztult el.
Itt vesztette életét a magyar irodalomtörténet több tehetsége: Szerb Antal irodalomtörténész-író, Sárközi György költő és Halász Gábor esztéta.
2008-ban avatták fel Balfon a meggyilkolt zsidó munkaszolgálatosok emlékére emelt szobor együttest. Az emlékmű Kutas László szobrászművész és Winkler Barna építész tervei alapján készült. A temetődomb oldalába süllyedő, emberalakot formázó márványlapok az „erőltetett menetet” szimbolizálják. A régi Szerb Antal emlékmű részletét – a kőbe faragott nyitott könyvet – beépítették a templomot körítő falba. Az író gondolatait olvashatjuk rajta: „A szabadság nem csak egy nemzet magánügye, hanem az egész emberiségé is.”

A Szerb Antal Emlékhely szabadon látogatható.
A Szent Farkas vártemplom bejelentkezéssel látogatható.
Tel.: 06 99 357 126

Szerdahelyi Gergely
a Fertő-táj idegenvezetője
 
A www.fertopart.hu honlap
„Kirándulások Szerdahelyi Gergellyel” című rovatában megjelenő fényképek
és szövegek szerzői jog védelme alá esnek. Ezek felhasználásához
engedély itt kérhető:
www.7csoda.hu/copyright